Řešíme parkování od A do Z

https://www.parkovaciasociace.cz/

M.O.Z. Consult s.r.o. je společnost, která vznikla v roce 2002, jakožto pokračovatel tradice založené již v roce 1992. Společnost se orientuje na analyzování a návrhy řešení problematiky parkování vozidel. Parkování vozidel je v podmínkách třetího tisíciletí často téměř neřešitelným problémem. Zejména v okamžiku, kdy kapacita prostoru je vyčerpána ale přesto stále existuje velká část zájemců, kteří by rádi dorazili až k cíli své cesty.

Snažíme se našim klientům nejen popsat to, jaké problémy je trápí, ale i navrhnout řešení, které bude odpovídat prostoru, času a možnostem zadavatele. Kvalitu naši práce již ocenili mnozí klienti z řad místní správy a podnikatelského sektoru, přičemž se mnozí na nás obracejí pravidelně nebo opakovaně.

parkování

Ve své třicetileté historii jsme zpracovali:

  • projekty dopravního značení pro více než 200 000 parkovacích stání
  • analýzy pro více než 500 000 parkovacích míst na komunikacích
  • analýzy pro více než 50 000 parkovacích míst v parkovacích objektech realizovaných, či připravovaných
  • při analýzách jsme vyhodnotili více než 20,0 mil. parkujících vozidel
  • našimi klienty je více než 80 subjektů rozpočtové i podnikatelské sféry