Věková struktura

To, že obyvatelstvo v celé Evropě stárne je všeobecně známým faktem, avšak pokud pracujeme s databázemi, zjistíme, že existují poměrně výrazné rozdíly. Střední generace prchá z Prahy do satelitů. Městské části s převahou jednoho typu zástavby (Praha 11) pak stárnou zřetelně rychleji oproti průměru.