Obvyklý obsah

V mnoha případech je vhodné zpracovat studii proveditelnosti, která pracuje se třemi až čtyřmi variantami řešení. Studie proveditelnosti by měla sloužit pro následnou komunikaci s obyvateli a uživatele řešeného území / objektu. Společnou pro všechny varianty bývá analytická část řešící zejména:

  • Stav dopravy v klidu v řešeném území
  • Demografická data
  • Rozbor vlastnické struktury vlastníků objektů a bytových jednotek
  • Rozbor právních a smluvních podmínek

Pro každou navrženou variantu je zpracováno:

  • Popis navrženého řešení (technická a technologická část, dopravní část, provoz, …)
  • Základní právní rozbor uplatněných regulativů
  • Odhad investiční a provozní náročnosti
  • Dopady na okolní místní komunikace
  • Posouzení výhody – nevýhody - rizika

 

Analýzy dopravy v klidu Lokalizační a marketingové studie pro parkovací objekty
Analýzy funkčnosti zón placeného stání                     Návrhy statických a dynamických informačních systémů
Ekonomické a právní poradentví Analýzy a návrhy řešení dopravní obslužnosti
Návrhy technologického řešení Realizační dokumentace
Odborná a publikační činnost